3,5 uutta terveydenhoitajaa vuoden alusta

Porin kaupunginhallitus käsitteli maanantaisessa kokouksessaan Aluehalllintoviraston määräystä saattaa neuvolatoiminta ja opiskeluterveydenhuolto lakien ja asetusten mukaiselle tasolle. Porin perusturva oli tehnyt suunnitelman, jonka kaupunginhallitus hyväksyi ja lähetti Aluehallintovirastolle.

Suunnitelman mukaan

Neuvola-asetuksen mukaiset 3- ja  5-vuotiaiden terveydenhoitajatarkastukset tulee tehdä syntymäkuukauden aikana tai 2-3 kk ennen tai jälkeen syntymäkuukauden.
2013 elo-syyskuussa syntyneiden tarkastukset ovat vielä tämän vuoden puolella. Loka-, marras-, ja joulukuussa  2013 syntyneiden tarkastukset sijoittuvat ensi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalle. 3-vuotistarkastuksessa käymättömiä lapsia oli yhteensä 213.
Viisivuotiaiden tarkastukset tehdään samoin. Elo- ja syyskuussa 2011 syntyneet tarkastetaan vielä tämän vuoden puolella, loput  tammi-helmikuun aikana. Tarkastuksia tarvitsevia lapsia on yhteensä 249.
4-vuotiaille tehdään neuvola-asetuksen mukaisesti ns. laaja terveystarkastus, jossa on myös lääkärintarkastus. Suunnitelma noudattelee samaa kaavaa. 2012 elo-ja syyskuussa syntyneet tarkastetaan vielä tänä vuonna, loput alkuvuodesta 2017. Tarkastettavia nelivuotiaita on 330.
Kaikki muut neuvola-asetuksen mukaiset terveystarkastukset on tehty määräajassa, mm. lasta odottaville perheille  ja vauvoille.

Koululaisia ja opiskelijoita
myös tarkastamatta

Kouluterveydenhuollossa tarkastamattomia lapsia on reilusti. Esimerkiksi 2. luokan oppilaita on terveydenhoitajilla tarkastamatta 1050. Tarkastuksia tekevän terveydenhoitajan päivään mahtuu 5 tarkastusta. Näille oppilaille annetaan tarkastusaika kevätlukukaudelle 2017. 9.luokalla tehtävä terveydenhoitajan tarkastus on tekemättä 1016 oppilaalle, heitä terveydenhoitaja pystyy tarkastamaan 7 päivässä ja tarkastukset sijoittuvat nyt keväälle.
Kouluterveydenhuollossa neuvola-asetuksen mukaiset 5. luokan lääkärintarkastukset on tekemättä 1008 oppilaalle.
Muut vuosittaiset tarkastukset on tehty määräajassa.

Lisää työvoimaa

Porin kaupunginvaltuusto päätti 14.marraskuuta talousarviota hyväksyessään, että valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta otetaan huomioon vuoden 2017 talousarviossa.  Päätös tarkoittaa 3,5 uutta terveydenhoitajan työsuhdetta ja vaikutus talousarvioon on 0,2 M€. Marraskuun alkuun asti opiskelijaterveydenhuollossa oli töissä yksi terveydenhoitaja ja 7.11.2016 alkaen Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden sisäisin järjestelyin on opiskelijaterveydenhuollossa ollut töissä kaksi terveydenhoitajaa. 1. ja 2. opiskeluvuoden aikana järjestettäviä opiskelijan lääkärintarkastuksia on tekemättä ja ne toteutetaan määräajassa.

Neuvola-asetuksen 9§:ssä säädettyjen määräaikaisten terveystarkastusten toteutumista seurataan nyt kuukausittain.

Jatkoraportointi
myös kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus hyväksyi perusturvakeskuksen palvelujohtajan laatiman selvityksen ja lähettää sen aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus edellytti myös, että aluehallintoviraston edellyttämä jatkoraportointi tuodaan myös tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus edellytti niinikään, että hallintokunnat käyvät läpi kaikki lomautussuunnitelmat, jotta vastaavilta Aluehallintoviraston yhteydenotoilta vältytään.
Asia on esillä seuraavan kerran kaupunginhallituksessa 5.12.