Äänelläsi on merkitys

Kaikki vasemmistoliitolle annetut äänet vahvistavat valtakirjaa puolustaa lähiöiden palveluja.
Esimerkiksi maksutonta varhaiskasvatusta ja koulutusta lähiöpalveluina, nuorisolle vapaa-ajantilojen ja liikuntapaikkojen säilyminen ja lisääminen, vanhusten ja liikuntarajoitteisten lähiöpalveluiden säilyttäminen ja monipuolistaminen (kaupat, apteekit, kerhotilat jne.) kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Palvelujen keskittäminen suuriin yksikköihin eriarvoistaa ja jopa estää palvelujen saatavuuden.
Hyvänä esimerkkinä palvelujen hajauttamisesta on Arajärvi-palkinnolla palkittu Imatran malli. Siellä palkattiin terveydenhoitajia ilman vastaanottopaikkaa. He kiersivät apua tarvitsevien perheiden luona. Tulokset olivat huikeat. Huostaanotot ja muut ongelmat vähenivät huomattavasti. Palvelut siis lähiöihin estämään mahdolliset orastavat ongelmat.

 

Pormestarinluodon asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokas Teuvo-Jukka Urho