Aktiivimalli rankaisee aktiivisia työnhakijoita

Eduskunta hyväksyi tänään 19.12.2017 valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämänkolmikantaisen työryhmän esityksen työllisyyden lisäämiseksi ja työttömyyden keston lyhentämiseksi. Yhtenä tavoitteena oli uudistaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa nopeampaan työllistymiseen kannustavaksi niin, että se lisää työllisten määrää 8 000 henkilöllä ja että sen vaikutukset valtiontaloudelle ovat neutraalit.

Työryhmä valmisteli työttömyysturvaan ns.aktiivimallin, jonka se on arvioinut lisäävän työllisten määrää toivotulla tavalla. Työryhmässä mukana olleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt eivät ole sitoutuneet ehdotettuun malliin. Tällä hallituksen esityksellä toteutetaan työryhmän muistiossa työttömyysetuuksiin ehdotetut muutokset. Esityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden keston ajan. Uusien omavastuupäivien tavoitteena on, että työttömät hakeutuisivat aiempaa enemmän myös lyhytkestoiseen ja osa-aikaiseen työhön, millä pyritään ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä. Ehdotettu malli koskisi sekä työttömyyspäivärahan että työmarkkinatuen saajia.

Vasemmistoliiton Porin kunnallisjärjestö toteaa esityksen olevan erittäin huono ja vain rankaisevan aktiivisia työnhakijoita. Esitys on mahdotonta toteuttaa tasa-arvoisesti kun työllisyystilanne on näin epätasaisesti jakautunut maassamme. Kohdentumisongelma ei rankaisemalla parane ja vain siirtää ihmisiä tilastosta toiseen, lähinnä toimeentulotuen piiriin. Näin ollen ns.aktiivimalli todellisuudessa vain passivoi ja voi lopullisesti murtaa ja turhauttaa ihmiset tilanteessa, jossa ei yksinkertaisesti vain ole työtä tarjolla kaikille työttömille. Ns.aktiivimalli myös asettaa ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan mm. persoonallisuuden, sosiaalisten kykyjen ja ulkonäön osalta työtä haettaessa. Meillä ei pitäisi olla mahdollista soveltaa mallia, joka jo lähtökohtaisesti asettaa työttömät täysin eriarvoiseen asemaan ja rankaisee, huolimatta siitä kuinka aktiivisesti työtön hakee työtä siinä kuitenkaan onnistumatta. Katsomme, ettei esityksen tavoite 8000 henkilön työllistymiseen tule tällä mallilla täyttymään, eikä lisää miltään osin kohdentumista.

Vetoamme Porin kaupunkiin riittävien aktivointi – ja koulutuspaikkojen määrän turvaamiseksi. Näin porilaiset työttömät saavat mahdollisuuden täyttää laissa vaadittu aktiivisuuskriteeri työttömyysturvan leikkausten välttämiseksi. Toteamme kaupungin jo olevan mukana työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa, joten kannustamme käyttämään kaikki resurssit siihen ja pyrkimään edistämään työllistymistä erilaisin kannustimin, pakotteiden sijaan. Olemme myös erittäin huolissamme työttömyysetuuksien maksajien resursseista vastata työttömyysturvalain muutosten aiheuttamaan lisääntyneeseen työmäärään. Vaadimme työttömyyskassoja ja kelaa varmistamaan riittävät henkilöresurssit muutosvaiheessa sujuvan työttömyysturvan maksatuksen turvaamiseksi.

Vasemmistoliiton Porin kunnallisjärjestön kannanotto 19.12.2017