Älä unohda nuohousta!

Omakotitalojen tulisijat on nuohottava vuoden ja vapaa-ajanasuntojen kolmen vuoden välein. (Kuva Kari Kuisti)

Omakotitaloliitto muistuttaa omakotitalon omistajien tai haltijoiden vastuusta huolehtia, että nuohous on järjestetty lain ja asetuksen vaatimalla tavalla. Vakituisessa käytössä olevan asunnon tulisijat tulee nuohota vuoden välein ja yksityisessä vapaa-ajankäytössä olevien rakennusten tulisijat tulee nuohota kolmen vuoden välein. Jos vuokraat vapaa-ajan asuntoasi, täytyy tulisijat nuohota kerran vuodessa.

Nuohouksen järjestämisestä vastaa kunkin alueen pelastustoimi. Pelastustoimi voi tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä, hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

1.7.2011 voimaan tullut pelastuslaki mahdollistaa nuohouksen vapauttamisen kilpailulle. Tällöin pelastustoimi voi päätöksellään järjestää nuohoustoimen niin, että asiakas valitsee nuohoojan itse. Myös hinnan määrittely on tällöin asiakkaan ja yrityksen välinen asia.

Tarkempaa tietoa nuohouksesta:
Pelastustoimi, http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/ehkaise-palon-syttyminen/noudata-saannoksia/nuohous-ja-tulisijat
Pelastuslaki, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539
Nuohousalan Keskusliitto, www.nuohoojat.fi