Eläkeläiset ry:lle uusi toiminnanjohtaja

Eläkeläiset ry:n valtuusto on valinnut VTM Jan Koskimiehen järjestön uudeksi toiminnanjohtajaksi.

Koskimies on 40-vuotias helsinkiläinen politiikan, vaikuttamisen ja järjestötyön ammattilainen.  Hän on työskennellyt pitkään vasemmistoliiton eduskuntaryhmän eri tehtävissä. Tällä hetkellä hän on ryhmän eduskuntasihteeri. Hän on mukana monenlaisessa kansalaistoiminnassa ja toiminut mm. Suomen Sadankomitean pääsihteerinä.

Jan Koskimies on Eläkeläiset ry:n uusi toiminnanjohtaja.

Koskimies ottaa Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtajan tehtävän vastaan elokuun alussa, jolloin toimen pitkäaikainen haltija Hannu Partanen jää eläkkeelle.

Eläkeläiset ry:n valtuusto on koolla sääntömääräisessä kokouksessa ja hallinnon seminaarissa 26.-27.4. Kylpylähotelli Kuntorannassa Varkaudessa.

”Ikäihmisten tasavertaisista oikeuksista ja mahdollisuuksista saada palveluja on huolehdittava, kun palvelujärjestelmiä muokataan uuden digitaalisen teknologian mukaisiksi”, korostetaan valtuuston kannanotossa.

Kannanotossa muistutetaan, että Suomessa on edelleen lähes puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta, jotka eivät käytä tietotekniikkaa. Sinänsä väistämätön ja monilta osin palvelua ja elämän laatua parantava digitalisaatiokehitys on näin johtamassa myös kielteisiin ilmiöihin erityisesti ikääntyneen väestön ja erityisryhmien kannalta.

”Vanhemmille ikäluokille pitää  aina varata mahdollisuus asioida viranomaisten kanssa myös tavalla, johon he ovat tottuneet ja oppineet ja mihin heillä on käytännössä mahdollisuus. Ikäihmisten perusoikeuksista,  yksityisyyden suojasta ja itsemääräämisoikeudesta on uuden teknologian yhteydessä tarkoin huolehdittava”, Eläkeläiset ry edellyttää.

Eläkeläiset ry on puolueisiin sitoutumaton, Suomen vanhin, vuonna 1959 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Se toimii eläkeläisten edunvalvojana, sosiaalisena yhteenliittymänä ja erilaisen kansalaistoiminnan foorumina. Sillä on 14 aluejärjestöä, 224 paikallisyhdistystä ja noin 32 000 henkilöjäsentä. Järjestön toimisto sijaitsee Helsingissä.