Järjestöjen asema sote-uudistuksessa turvattava

Vasemmistoliiton kansanedustajat Anna Kontula ja Jari Myllykoski vaativat yleishyödyllisten järjestöjen aseman turvaamista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Kansanedustajat pelkäävät, että jos sote- ja maakuntauudistus tehdään kiirehtien markkinaehtoisuus edellä, johtaa se julkisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön vaarantumiseen.

– Järjestöjen rooli päihde- ja mielenterveysongelmaisten, asunnottomien, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden palveluissa on suuri. Tämän hyvän työn jatkuvuuden turvaamisen on oltava sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita, Myllykoski sanoo.

Kansanedustajat muistuttavat, että suurimmassa osassa EU-maita tällaiset sosiaalipalvelut on rajattu markkinaehtoisen palvelutuotannon ulkopuolelle. Näin on syytä toimia myös Suomessa.

– Paljon tukea tarvitsevan henkilön monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole vain lääkärissä käymistä. Se pitää tiedostaa, jos halutaan tukea avun tarpeessa olevaa, Kontula toteaa.

Sosiaali- ja terveysuudistuksen valinnanvapausmalli joutui kesällä ongelmiin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, minkä seurauksena uudistuksen toteutusta lykättiin. Uusi lakiesitys on tarkoitus tuoda eduskuntaan ensi vuoden keväällä ja maakuntamalli ottaa käyttöön vuoden 2019 alusta.

– Aikataulu on edelleen liian kireä, jos uudistus aiotaan toteuttaa näin laajana. Varsinkin erityistä tukea tarvitsevien sosiaalipalvelujen uudistamisessa tulisi edetä ilman liiallista kiirettä, jotta organisaatiot eivät heikennä palveluiden toimivuutta, Myllykoski sanoo.

Kansanedustajat vierailivat lauantaina Porissa päihdepalveluita tuottavassa ja asunnottomia auttavassa Sininauha-säätiössä osana Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän Hyvinvoinnin tulevaisuus -kampanjaa. Kampanjan aikana kansanedustajat kiertävät ympäri Suomen keskustelemassa hyvinvoinnin tulevaisuudesta.