Kaupunginhallitukselle tilannekatsaus lomautusten vaikutuksista  

Porin kaupunginhallitus keskusteli maanantaisen kokouksensa päätteeksi Aluehallintoviraston määräämästä uhkasakosta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää 21.11.2016 pidettävään kokoukseensa tilannekatsauksen loppuvuoden 2016 lomautuksien vaikutuksista.

Porin kaupungin päätös lomauttaa koko henkilöstönsä kolmeksi viikoksi on aiheuttanut lukuisia yhteydenottoja Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Tämän seurauksena asia otettiin käsiteltäväksi valvonta-asiana. AVI varasi Porin kaupungille mahdollisuuden selvittää, miten kaupunki lomautusten aikana pystyy huolehtimaan lakisääteisistä tehtävistään sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Aluehallintoviraston määräsi Porin kaupungin saattamaan neuvolatoimintansa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintansa terveydenhuoltolain sekä valtioneuvoston neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta antaman asetuksen mukaiselle tasolle 100 000 euron sakon uhalla.

Kaupungin mukaan lomautukset tulevat vaikuttamaan siihen, että käyntejä ja tarkastuksia jää myöhemmin tehtäväksi ja aikataulujen kiinni kurominen tulee olemaan haasteellista. Keinoja lakisääteisten palveluiden ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi ei kuitenkaan selvityksessä mainita.

Selvityksistä käy ilmi, että neuvolatoiminnan osalta neuvola-asetuksen 9 §:n mukaiset laajat terveystarkastukset 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä tulevat viivästymään 4-vuotiaiden osalta. Opiskelijaterveydenhuollon osalta on todettu, että lomautuksen johdosta jää tekemättä ensimmäisen vuoden terveystarkastukset, jotka siirretään seuraavalle vuodelle.
Suunnitelman mukaan lastenneuvolatarkastuksista jää tekemättä 3- ja 5-vuotiaiden terveydenhoitajatarkastukset sekä 4-vuotiaiden lääkärintarkastukset. Kouluterveydenhuollon puolella jää neuvola-asetuksen mukaisista tarkastuksista tekemättä 2. ja 9. luokan kouluterveydenhoitajan tarkastukset sekä 5. luokan lääkärintarkastus.

Aluehallintoviraston mukaan  kaupungin lausumassa ilmenee selkeää piittaamattomuutta lain ja erityisesti neuvola-asetuksen säännöksiä kohtaan. Valvovalle viranomaiselle annettu informaatio on ollut erittäin puutteellista. Toiminta ei ole kuntalaisten ja potilaiden edun mukaista. Neuvola-asetuksen määräaikaistarkastuksia koskevat säännökset ovat ehdottomia eikä kaupunki voi jättää niitä noudattamatta esimerkiksi taloudellisten säästötoimenpiteiden perusteella. Tarkastukset on tarkoitettu suoritettavaksi ajallaan.

Aluehallintovirasto tulee seuraamaan kaupungin toimintaa varmistaakseen, että lainsäädäntöä jatkuvasti noudatetaan. Tarvittaessa uhkasakko tuomitaan maksettavaksi ja asetetaan uusi uhkasakko.