Keskustelemalla voi lisätä hyvinvointia

Daniel Nagy haluaisi vaikuttaa Porin keskustelukulttuuriin.
− Haluaisin edistää keskustelevuutta. Että ihmiset kokisivat voivansa vaikuttaa ympäristöönsä, voisivat rakentaa keskustelun avulla parempaa ympäristöä ja lisätä hyvinvointia.
Daniel Nagy on toiminut kahdeksan vuotta kaavoitusarkkitehtinä Porin kaupungin palveluksessa ja tällä hetkellä hakee uusia haasteita saman työn parissa yksityisen työnantajan luona.
− Minua huolestuttavat muutokset, jotka näkyvät valtakunnan tasolla. Päättäjien tekemisissä näkyy nyt eri tyyli kuin mitä on totuttu näkemään, minkälaisena Suomi on nähty esimerkiksi Euroopassa. Että täällä on tasavertaiset mahdollisuudet kaikilla vaikka edetä, opiskella… Nyt mahdollisuudet näyttävät murenevan.

Ei ääripäitä vastakkain

Daniel Nagy on paluumuuttaja. Hänen äitinsä on suomalainen. Hän on aina tuntenut ylpeyttä suomalaisuudesta, ja kertoo tuntevansa myös kiitollisuutta siitä, että on voinut asettua Suomeen ja edetä täällä.
− Vielä Berliinin muurin murtumisen aikaan Euroopassa vallitsi myönteinen, erilaisuudesta kiinnostunut ilmapiiri. Nyt perspektiivi on muuttunut. Proaktiivisesta on vaihdettu reaktiiviseen ajatteluun, ja uhkiin reagointiin.
Silti Daniel Nagy on vakuuttunut siitä, että ihminen voi vaikuttaa omaan elinpiiriinsä. Ja vaikuttamisen kautta ihminen on myös valmis puolustamaan arvojaan.
− Olisi parempi keskustella kuin asettaa ääripäät vastakkain. Avoin keskusteleminen olisi oikea tapa vaikuttaa. Emme hyödy mitään poteroiden kaivamisesta, ei siitä, että olemme poliittisesti asemoituja.
Daniel Nagy kertoo mielipiteistään Satakunnan Työn kokoustilassa. Aiheeksi nousee Vasemmistoliiton merkitys ja mahdollisuus.
− Vasemmistoliitolla on hyvät edellytykset uusiutua monipuolistuvan kannattajakuntansa kautta. Mutta entisen itäblokin maasta tänne muuttaneena en olisi ikinä uskonut, että joskus puhun yhteiskunnalliseen muutokseen vaikuttamisesta näin istuen Leninin päätä esittävän patsaan vieressä, Daniel Nagy, hieman kiusaantuneena hymyilee.

Avartaminen tekee hyvää

Daniel Nagy haluaa poistaa sisäänkääntyneisyyttä, avartaa katsantokantoja, lisätä vuorovaikutusta ja kannustaa ihmisiä mukaan uskomaan vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Hän on valmis antamaan oman tietotaitonsa ja näkemyksensä kaupunkilaisten käyttöön.
Daniel Nagy toimi Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n hallituksessa nelisen vuotta ja on ollut mukana edistämässä myös Suomen ja entisen kotimaansa Unkarinvälistä kulttuuriyhteistyötä.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 223