Maksuton varhaiskasvatus lisäisi tasa-arvoa ja ehkäisisi syrjäytymistä

Yhteisistä asioistamme päättää aina joku. Miksen siis minäkin osallistuisi sen sijaan, että antaisin muiden päättää puolestani, kysyy Raisa Ranta.
Hän liittyi jo lukioaikana ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöihin ja myöhemmin Vasemmistonuoriin, ehkä idealistisempana kuin nykyisin, mutta edelleen syyt ovat samat.
− Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, se että huolehditaan ihmisistä sekä ympäristöstä, tasa-arvoisesti.
Raisa Ranta on kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu ja Vasemmistoliiton puoluevaltuutettu.
− Erityisen viimeiset kaksi vuotta kaupunginhallituksessa on ollut varsinainen näköalapaikka kaupungin toimintaan. Nyt on meneillään todella paljon isoja asioita ja muutoksia, sekä hyviä että huonoja.

Yhteistyössä

Raisa Ranta nostaa esiin työllisyyden hoitamisen.
− Kaupunki ei voi määrätä tänne yrityksiä, mutta uusien toimijoiden saamiseksi pitää tehdä nykyistä enemmän töitä. Lisäksi meidän on pidettävä infra kunnossa, huomioitava yritykset kaavoituksessa ja huolehdittava koulutuksen avulla, että ammattitaitoista työvoimaa on saatavilla. Myös kaupungin hankinnoissa tulee huomioida paikalliset toimijat esimerkiksi pilkkomalla hankinnat pienempiin osiin sekä painottamalla työllistämis- ja ympäristökriteereitä. Toisaalta kaupungilla pitää olla resurssit ja työkalut myös työttömyyden hoitamiseen järjestämällä palkkatukityötä ja tarvittaessa kuntouttavaa työtoimintaa. Työllisyyskysymyksiä pitää ratkoa yhdessä muiden kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa, yksin kaupunki ei siihen pysty.

Uusiakin keinoja

Raisa Ranta ei näe järkeä syyllistämisessä, sillä ei työttömyyttä ainakaan ratkaista:
− Yhtään uutta työpaikkaa ei synny työttömiä rankaisemalla ja syyllistämällä. Sen sijaan on koottava kaikki tahot yhteistyöhön luomaan uusia työpaikkoja ja jakamaan nykyistä työtaakkaa laajemmin. Olemme ehdottaneet kokeiltavaksi 6 tunnin työpäivää, ja uskomme, että esimerkiksi vanhemmat työntekijät voisivat tarjoukseen tarttuakin, jos se olisi mahdollista. Näin luotaisiin nuorille työpaikkoja. Vaikka tähän tarvittaisiin kaupungin tukea, tulisi se kuitenkin halvemmaksi kuin esimerkiksi Kelan sakkomaksut pitkäaikaistyöttömien osalta.

Ei hivuttamallakaan

Raisa Ranta ei hyväksy palveluiden ”yksityistämis-yhtiöittämis-hivutusta”.
−  Annetaan ymmärtää, että se olisi välttämätöntä ja kannattavampaa. Se ei ole totta. Kun peruspalvelut yhtiöitetään, ei niitä pystytä enää valvomaan ja aikaa myöten myös kustannukset karkaavat. Julkiset palvelut ulkoistetaan edullisesti, mutta myöhemmin palveluita karsitaan ja hinnat nousevat. Työterveyshuollon kohdalla vahinko ehti jo tapahtua ja sote-uudistuksen myötä näitä tulee lisää.

Miltä se köyhän kukkarossa tuntuu?

Köyhyysvaikutusten arviointi on Raisa Rannan mielestä asia, joka pitäisi ottaa Porissa käyttöön.
− Jos se olisi automaattista, se ei leimaisi. Eli päätettävien asioiden kohdalla arvioitaisiin se, miten se vaikuttaa pienituloisimpiin kaupunkilaisiin. Ihan samalla tavalla kuin arvioimme esimerkiksi päätösten yritysvaikutuksia, arvioisimme sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia niiden näkökulmasta, joilla on vaikeinta. Siten voisimme ainakin herättää päättäjiä ja virkamiehiä ajattelemaan sitä, miten ne päätökset käytännössä vaikuttavat ihmisten elämään.
− Valtuustossa ei istu montaa köyhää tai työtöntä, mutta heidänkin asioistaan siellä päätetään.

Maksuton päivähoito kaikille

Vasemmistoliitto ajaa maksutonta varhaiskasvatusta ja subjektiivista päivähoito-oikeutta.
− Olemme laskeneet, että se olisi tässä kaupungissa mahdollista, vaikka valtionkin olisi syytä osallistua kustannuksiin. Kaikilla lapsilla tulee olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen, se lisää tasa-arvoa sekä lasten että vanhempien kesken. Varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus, mutta samalla voidaan purkaa töihin paluun kannustinloukkuja. Porilla olisi tässä mahdollisuus olla edelläkävijä ja saada positiivista mainetta lasten kaupunkina.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 228