Meillä on vähätuloisia ihmisiä, joilla ei ole varaa sairastaa

Lääkäriin tulisi päästä jonottamatta. Kun puhutaan terveyspalvelujen saatavuudesta, tulee myös huomioida terveyskeskusmaksut, jotka voivat olla este hoitoon hakeutumiselle. Meillä on Suomessa vähätuloisia ihmisiä, joilla ei ole varaa sairastaa. On todella ihmisiä, jotka sinnittelevät vaivojen ja kipujen kanssa, jotta saisivat ostettua ruokaa. Tälläistä ei saisi hyvinvointivaltiossa tapahtua, mutta on ikävä kyllä aivan liian yleistä.
Kun puhutaan laadusta, ei tule jättää ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa hoitoa ulkopuolelle. Panostaminen näihin maksaa itsensä takaisin, kun ihmiset pärjäävät pidempään kotona ja muiden terveydenhoidon palveluiden tarve vähentyy verraten siihen, mitä se ilman kuntouttavaa tai ennaltaehkäisevää hoitoa olisi.
Samalla tulee huomioida ihminen kokonaisuudessaan, ei vain fyysistä puolta. Esimerkiksi päivätoimintaa pitää järjestää enemmän sekä panostaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.
Hoitoalalla on termi “kuntouttava työote” on yleinen. Se tarkoittaa työskentelyä asiakkaan voimavarojen mukaan. Käytännössä se tarkoittaa, että asiakas tekee mahdollisimman paljon itse. Tämä edesauttaa itsenäistä pärjäämistä.
Erityisesti kotihoidossa kuntouttavalla työotteella on suuri merkitys, mutta valitettavan vähän tämä toteutuu; asiakkaan puolesta tehdään kaikki, sillä kiireen vuoksi ei ole aikaa odottaa kun asiakas tekee vaikkapa ne leivät itse. Kotihoidossa tehdään liian paljon asiakkaan puolesta, syy ei pääasiassa ole hoitajissa vaan aikataulut eivät yksinkertaisesti mahdollista kuntouttavan työotteen toteutumista.
Kotihoidon hoitajamitoitusta on mietittävä uudelleen niin, että kuntouttavalle työotteelle on aikaa ja asiakkaat pärjäävät pidempään kotona. Myös kotihoidon palveluiden ulkopuolella olevien ikäihmisten kuntoutukseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Hyvät kuntoutuspalvelut näkyvät varmasti monella tapaa positiivisina niin kaupungin taloudessa kuin ihmisten hyvinvoinnissakin.
Puhun nyt pääasiassa vanhustyöstä, mutta erilaisten kuntoutuspalveluiden saatavuus kaikissa ikäryhmissä erilaisille kuntoutujille on yhtä tärkeää.
Jelena Kiilholma, ehdokas 209