Myllykoski ja Kontula Porin Sininauhan vieraina

Toiminnanjohtaja Johanna Huhtala (toinen vas.) esitteli Porin Sininauhan tiloja Jari Myllykoskelle, Leila Mäkiselle, Anna Kontulalle ja Oili Heinolle.

Porin Sininauha-niminen yhdistys on toiminut vuosikymmeniä, mutta suurelle osalle keskiluokkaisen turvallista elämää eläville kaupunkilaisille se on jäänyt vieraaksi. Heillähän ovat perusasiat yleensä kunnossa. On toimeentulo, asunto, osoite ja postilaatikko. Kun nämä ihmiseltä puuttuvat, hän jää paljosta paitsi. Siitä saattaa seurata ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Vasemmistoliiton kaksi kiireistä kansaedustajaa, Jari Myllykoski Nakkilasta ja Anna Kontula Tampereelta, piipahtivat tutustumassa Porin Sininauha ry:n toimintaan. Yhdistyksen toimintaa ohjaa vakaa ja tinkimätön käsitys asunnon välttämättömyydestä: jokaisella on oikeus omaan kotiin.

Kaikkien osalta tuo oikeus ei syystä tai toisesta toteudu. Joku saattaa selvitä asumiseen liittyvistä ongelmistaan ihan itsekin, eivät kuitenkaan kaikki. Pahoihin päihdeongelmiin vajonneet ja jatkuvaan ulosottokierteeseen ajautuneet kanssaihmiset eivät vapailta markkinoilta asuntoa omin voimin löydä.

– Me autamme huonossa asemassa olevia eli niitä, jotka eivät muuten pärjää, tiivisti toiminnanjohtaja Johanna Huhtala Porin Sininauhan toiminta-ajatuksen.

Huono-osaisuus näyttää myös jatkuvan hyvinvoivassa Porissa ja muualla Satakunnassa. Siitä kertoo Sininauhan kolmen viime vuoden aikana toimintaansa tekemät lisäys-, laajennus- ja kehittämispanostukset. Huhtala näkeekin kaikin puolin järkevänä satsata yhteiskunnan varoja juuri siihen 10 prosenttiin väestöstä, joka aiheuttaa 90 prosenttia sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista.

Päihteetöntä asumista

Porin Sininauhalla on 23 asunnon päihteetön asumisyksikkö. Vielä kohtuullisessa kunnossa olevat päihdekuntoutujat asuvat yksikössä tietyn ajan. Tavoitteena on, että henkilökohtaisen elämänhallinnan kohentumisen myötä heistä jokainen muuttaa omaan asuntoonsa.

Anna Kontulaa (oik.) kiinnosti naisten pärjääminen Porin Sininauhan asumisyksikön miesvaltaisessa maailmassa. Johanna Huhtalan mukaan heillä on asunut vähän naisia. Parhaimmillaan heitä on ollut 23:sta viisi, tällä hetkellä vain yksi. Ensisuojassa joitakin naisia kyllä käy.

Huhtalan mukaan Suomessa näyttäisi vahvistuvan Asunto ensin -suuntaus. Käytännössä se tarkoittaa merkittävää periaatteellista muutosta suhtautumisessa alkoholiin. Ryypiskely sallitaan myös siellä, missä se ennen oli kielletty. Huhtala pitää suunnanmuutosta huolestuttavana.

– Asunto ensin on hyvä malli, mutta jos kaikissa asunnoissa saa juoda, se ei ole hyvä. Siksi pitääkin olla tarjolla molempia asuntovaihtoehtoja. Myös sellaisia, joissa ei saa juoda.

Huhtala kertoi koviakin päihteitä käyttävistä ihmisistä, jotka ovat hakeneet ongelmiinsa apua Sininauhasta. Tulivat sinne, jossa olemiselle pannaan rajat ja kontrolli pelaa. Siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi ketään ei ole tarvinnut heittää asumisyksiköstä ulos päihteiden käytön takia. Puhuttelu, varoitukset ja asukkaiden omavalvonta ovat yllättävät tehokkaita keinoja pitämään yllä asumisyksikön arkea.

– Jos täällä sortuu päihteisiin, hänet ohjataan ensisuojaan eli meidän märkään päähän.

Vaikka Sininauhan asiakkaista valtaosa on Porista ja sen lähiympäristöstä, yhdistyksen palvelut ovat tarjolla kaikille satakuntalaisille. Asumisyksikön ja ensisuojan lisäksi Sininauha tarjoaa muun muassa päihteetöntä päivätoimintaa, työllistämistä ja kouluttamista, etsivää nuorisotyötä ja Valo-valmennusta.

Lisätietoja Porin Sininauhan toiminnasta löytyy osoitteesta www.porinsininauha.fi

Kari Kuisti, teksti ja kuvat