Rankka sopimustalvi edessä

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt irtisanoivat 28.11.2017 kaikki kunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset. Kunta-alan sopimukset ovat kuitenkin voimassa 31.1.2018 asti. Irtisanominen tarkoittaa sitä, että lakot tai muut järjestölliset toimenpiteet saattavat olla mahdollisia helmikuun alusta alkaen, mikäli neuvottelut eivät etene tai niissä ei päästä työntekijäpuolta tyydyttävään lopputulokseen.

Tällä kertaa ei olekaan kyse ihan pienestä joukosta työntekijöitä, sillä kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskentelee 421 000 työntekijää, joihin valtaosaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Mahdolliset työtaistelutoimet tulevat näkymään laajasti arjessamme ja sen sujuvuudessa.

Nyt tarvitaan vahvaa tahtoa etenkin työnantajapuolelta, jotta saamme aikaiseksi sopimukset, jotka molemmat osapuolet, niin työnantaja- kuin työntekijäpuolikin voivat hyväksyä. Tarvitaan myös vahvaa tahtoa edistää palkkatasa-arvoa samapalkkaisuusohjelman mukaiselle uralle, sillä palkkaeroissa on tapahtunut huolestuttava käänne. Palkkaero on vain kasvanut entisestään jo pelkästään vertailussa viime vuodesta tähän vuoteen. Naisen palkka on nyt Suomessa keskimäärin vain 83,3 miesten palkasta. Tätä menoa samapalkkaisuuden tavoite karkaa käsistämme. Sopijaosapuolet ovat virallisesti yhdessä sitoutuneet edistämään samapalkkaisuusohjelmaa ja siksi niiden onkin nyt näytettävä aito sitoutumisensa asian eteenpäin viemiseksi.

Viisautta ja sovittelevaa neuvottelutahoa molemmille osapuolille toivottaen.

Jaana Heininen