Ruskilalaiset varmoja koulunsa tärkeästä roolista Nakkilassa

Ruskilan tuki ry:n puheenjohtaja Kari Oikonen avaamassa koululle ja kyläläisille tärkeää keskustelutilaisuutta.

Nakkilan sivistyslautakunta esitti sivistysjohtajan esityksen pohjalta 8.2.2017 järjestetyssä kokouksessa Nakkilan Kirkonseudun koulun laajentamista, jolloin Ruskilan, Tattaran ja Matomäen alakoulut lakkautettaisiin 1.8.2018 alkaen. Ruskilan koulun vanhempainyhdistys järjesti esitykseen liittyen 23.3. avoimen keskustelutilaisuuden, johon kutsuttiin paikalle Nakkilan kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja kunnanvaltuusto. Tupa oli täynnä aiheista kiinnostuneita. Aiheiksi tilaisuudessa nostettiin mm. Ruskilan koulun erinomainen sijainti viime vuosina uudisrakennukseen kaavoitettujen tonttien lähellä, koulutilojen hyvä kunto, kiinteistön kehitysmahdollisuudet ja kyläkoulujen mahdollisuudet kunnan vetovoimatekijöinä.

Ruskilan koulussa on tänä lukuvuonna 42 oppilasta, 3 opettajaa ja 1 koulunkäynninohjaaja. Nykyisin käytössä oleviin luokkatiloihin sopisi noin 60 oppilasta. Rakennuksessa on myös lisää opetustiloiksi muutettavaa tilaa.

Ruskilan koulussa opetus tapahtuu joustavasti yhdysluokissa. Koulun omat opettajat huolehtivat perusopetuksen lisäksi erityisopetuksesta sekä elämänkatsomustiedon ja vieraiden kielten opetuksesta. Myös koulunkäynninohjaaja osallistuu opetukseen. Koulun opetusvälineistö on nykyaikainen, sisältäen älytaulut joka opetusluokassa ja tietokoneiden ja tablettien käyttömahdollisuudet jokaiselle oppilaalle. Koulun oma tietoverkko on toimiva ja hiljattain laajennettu myös ulos, jolloin tabletteja voi hyödyntää opetukseen ulkonakin.

Koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka varainhankinnallaan mm. tukee koulun opetusvälinehankintoja ja kulttuuri-, liikunta-, luokkaretki- ja leirikoulutoimintaa sekä järjestää koko koululle ja kylälle yhteisiä tapahtumia.

Sivistyslautakunta käy 29.3. keskustelun koulu-uudistusuunnitelmasta, jonka pohjalta sivistysjohtaja tekee päätösesityksen. Esitys on tarkoitus mennä kunnanhallituksen käsittelyyn 10.4. Valtuuston on määrä tehdä päätös 24.4.