Satakunnassa 4 458 rekisteröitynyttä yhdistystä

Puolueiden piiri- ja paikallisjärjestöt tuovat oman lisävärinsä myös satakuntalaiseen yhdistyskirjoon.

Satakuntalaisten yhdistysten lukumäärät on koottu yhteen toiminnan tarkoituksen mukaan luokitellen. Satakunnan maakunnassa on yhteensä 4 458 rekisteröitynyttä yhdistystä. Koonneista selviää, että Satakunnan alueella on runsaasti esimerkiksi kulttuurialan yhdistyksiä. Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä Satakunnassa on 223, joka on 5 prosenttia kaikkien yhdistysten määrästä.

− Halusimme koota yhteen satakuntalaisten yhdistysten lukumäärät toiminnan tarkoituksen mukaan luokitellen, jotta yhdistystoiminnan laajuus tulee esiin. Yhdistysten ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävä osa hanketyöskentelyä ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä. Järjestöt on huomioitu valmistelutyössä esimerkillisesti, kertoo SATAOSAA-projektisuunnittelija Jaana Tuomela.

Yhdistysten määrä on koottu paitsi koko maakuntaa koskevaan raporttiin, myös seutukunnittaisiin raportteihin. Koonnit ovat luettavissa Satakunnan maakuntauudistuksen verkkosivuilta.

Koonnit on tuotettu Patentti- ja rekisterihallituksen materiaalin pohjalta. Materiaali liittyy SATAOSAA–alueelliseen kokeiluun, joka on osa Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tietyöelämään (OTE) –kärkihanketta. Koonti on tuotettu SATAOSAA-projektisuunnittelija Jaana Tuomelan, viestinnän projektisuunnittelija Katri Martensin sekä terveysteknologian projektisuunnittelija Taina Kilpeläisen asiantuntemuksella.

Tutustu satakuntalaisiin yhdistyksiin ja SATAOSAA-hankkeeseen!