Sote vie merkittävän osan kuntien tehtävistä

- Me haluamme, että Suomen turvallisuus rakennetaan pohjoismaisen hyvinvointimallin, YK-järjestelmän, aktiivisen ulkopolitiikan, sotilaallisen liittoutumattomuuden, ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen varaan, listasi kansanedustaja Jari Myllykoski puhuessaan Satakunnan Vasemmistoliiton syyspiirikokouksessa Porissa.

Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishanke eli sote toteutuu hallituksen suunnittelemassa muodossa ja laajuudessa, moni asia muuttuu suomalaisessa kunnallishallinnossa. Muutosta täydentää maakuntahallinnon tuntuva vahvistuminen. Vaikka ihan kaikkia tehtäviä ei kunnilta viedäkään, niin tulossa olevat ratkaisut vaikuttavat kuitenkin niiden kykyyn huolehtia palvelutuotannostaan.

Satakunnan Vasemmistoliiton sunnuntaina 3.12. Ruosniemen Koitossa Porissa pidetty syyspiirikokous oli huolissaan kuntien tulevaisuudesta. Valtiovalta unohtaa kunnille jäävien palvelujen tärkeyden, kun se maan hallituksen johdolla keskittyy pelkästään soteen ja maakuntamuutoksiin. Tulevaisuudessa kunnilla on nykyistä huomattavasti vähemmän taloudellisia mahdollisuuksia palvelujen tuottamiseen. Se tulee lisäämään kuntien hoitamien palvelujen yksityistämistä.

– Satakunnan Vasemmistoliiton piirikokous muistuttaa soten kolmesta päätavoitteesta: hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden lisääminen sekä yhteiskunnalta ja kansalaisilta perittävien kustannusten pienentäminen, lausuu piirikokous kannanotossaan.

Kannanotossa nostetaan esiin myös päähallituspuolueiden, keskustan ja kokoomuksen, omat ideologiset tavoitteet, joiden esille tuomisessa erityisesti kokoomus on kunnostautunut. Jos huonosti käy, markkinatalouslähtöinen valinnanvapaus johtaa yksityisten palvelutuottajien keskittymiseen. Se taas on huono uutinen harvaan asutulle maaseudulle.

– Satakunnan Vasemmistoliitto vaatii maan hallitusta hylkäämään puoluepoliittiset tavoitteet: palvelujen yksityistäminen, maakunnallinen vallantavoittelu ja monikansallisten pörssiyhtiöiden voittojen varmistaminen, piirikokous linjasi.

Piirikokouksen toisessa kannanotossa annetaan täysi tuki Vasemmistoliiton presidenttiehdokkaalle Merja Kyllöselle, jonka aitoina aiheina ovat ilmastonmuutos ja turvallisuuskäsitys, joka ei ole vain valtioiden välistä sotilaallista uhkaa, vaan paljon laajempia kokonaisuuksia. Kyllönen pitää tärkeinä myös yhteiskunnan eriarvoistumisen pysäyttämistä, kansalaisten syrjäytymisen estämistä ja yhteiskunnallista arvokeskustelua.

Satakunta nousussa

Suomen talouden kohennut tilanne alkaa näkyä ja vaikuttaa myös vientiteollisuudestaan tunnetussa Satakunnassa. Poliittisen tilannekatsauksen piirikokoukselle pitäneen kansanedustaja Jari Myllykosken mukaan Satakunta pärjää hyvin asukasmäärältään samankokoisten vientiä harjoittavien maakuntien joukossa.

– Satakunnassa näyttää tällä hetkellä olevan hyvä vire päällä. Teollisuudella ja elinkeinoelämällä on käynnissä olevia investointeja 1,3 miljardin euron edestä, mutta ei meillä tällä vielä työvoimapulaa ole, muistutti Myllykoski.

Bisnesajattelu sopii monelle elämän alueelle, mutta ei sentään ihan joka paikkaan. Sille ei ole tilaa perusopetuksessa, mutta varhaiskasvatukseen sillä on kova hinku. Yksityisiä pieniä päiväkoteja löytyy eri puolilta maata, mutta ei niitä bisnesmielessä ole perustettu. Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

– Nyt voimme jo puhua päiväkotibisneksestä, kun isot, suuria voittoja tavoittelevat ketjut valtaavat vauhdilla alaa. Yksityistä päiväkotia tarjotaan monissa kunnissa lääkkeeksi liian vähillä resursseilla toimivaan julkiseen päivähoitoon. Tilanteesta tarvitaan nyt kunnollinen periaatekeskustelu, Myllykoski vaati.

Hän esittikin mietittäväksi valtakunnallista lainsäädäntöä, joka kieltäisi voitontavoittelun varhaiskasvatuksessa. Kun voitontavoittelu on kielletty lasten perusopetuksessa, niin miksi se pitäisi sallia vielä pienempien lasten varhaiskasvatuksessa?

Piirikokouksen henkilövalinnat

Satakunnan Vasemmistoliiton syyspiirikokouksessa valittiin piirijärjestön puheenjohtajisto ja piirihallitus vuodeksi 2018.

Puheenjohtajana jatkaa Petri Salminen, Eurasta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin jo vuosia puheenjohtajistoon kuulunut Tapio Ailasmaa Raumalta ja toiseksi uudeksi varapuheenjohtajaksi Oili Heino Porista.

Uuteen piirihallitukseen valittiin Mikko Kaunisto Huittisista, Kari Henttinen Harjavallasta, Jesse-Matias Rosholm Kankaanpäästä, Harri Hursti Ulvilasta, Miikka Rantanen Raumalta, Mervi Viinamäki Nakkilasta, Ritva Juutilainen Kokemäeltä, Mika Aho Porista, Sirpa Muurinen Porista, Jelena Kiilholma Porista ja Daniel Krautsuk Porista.

Piirihallituksen varajäseniksi valittiin Asko Salminen Harjavallasta, Jaana Viitakoski Ulvilasta, Jouni Lehto Raumalta, Olli Nurmi Kokemäeltä ja Teuvo-Jukka Urho Porista.

Kokouksessa luovutettiin harjavaltalaiselle Leila Mäkiselle Vasemmistoliiton kultainen ansiomerkki. Merkin luovuttivat piirijärjestön puheenjohtaja Petri Salminen (oik.) ja toiminnanjohtaja Raimo Nieminen. Pahvi-Merja (Kyllönen) seurasi tapahtumaa taustalla.

Kari Kuisti, teksti ja kuvat