Tee työsi kunnolla, se riittää

Jukka Heinonen ryhtyi kunnallisvaaliehdokkaaksi, jotta voisi olla vaikuttamassa päätösten syntymiseen yhteistyössä, tavalla joka aidosti lisäisi työllisyyttä Porissa, poistaisi eriarvoisuutta ja nuorten osalta antaisi uskoa tulevaisuuteen.
− Uskoa tulevaisuuteen pitää olla myös ikääntyneellä väestöllä ja varmuus siitä, että heistä huolehditaan niin kuin heidän antamansa panos yhteiskuntamme olemassaoloon jo meiltä edellyttää. Olen realisti enkä lupaile olemattomia. ”Tee työsi kunnolla, se riittää”, sanottiin jo lapsena ja sillä mennään.

Halu auttaa

Jukka Heinonen työskentelee Satakunnan pelastuslaitoksella tilannekeskuspäivystäjänä. Hän on koulutukseltaan palomies-sairaankuljettaja. Hän on naimisissa ja kahden, aikuisen lapsen isä.
Hänellä ei ole varsinaisia luottamustoimia, koska oman työnsä ohella hän on parikymmentä vuotta toiminut ensivasteen ja ensiavun piirissä kouluttajana oman työnsä ohella.
− Sydäntäni lähellä on aina ollut auttaminen silloin, kun ihmisellä hätä on suurin. Suuressa osassa Satakuntaa ensivastetoiminnan aloittaminen ja siihen haluavien ihmisten kouluttaminen ensiapu- ja ensivastekurssien muodossa vei suurimman osan vapaa-aikaani. Toimin tuolloin myös SPR:n ja Länsi-Suomen pelastusliiton kouluttajana. Kyseisessä kouluttajan tehtävässä sain tutustua myös eri yritysten turvallisuustyöhön.
Luonto ja luonnossa kulkeminen, lintujen ja eläinten kuvaus on Jukka Heinoselle ” akkujen lataukseen” parasta mitä voi kuvitella.
− Siksi luonto ja ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä.

Halu vaikuttaa

Jukka Heinosen mielestä Suomea tällä hetkellä johtavan hallituksen toimet luokkayhteiskunnan synnyttämisessä, työttömien ja pienituloisten jokapäiväisen elämän vaikeuttaminen sekä rahavirtojen lisääminen jo ennestään kohtuuttomien optioiden maksamiseen ilman investointeja ja työpaikkojen lisääntymistä, palkansaajien, eläkeläisten, opiskelijoiden ja lasten hyvinvoinnin kustannuksella tarkoittaa yhtä kuin kuntien kurjistumista ja eriarvoisuuden lisääntymistä.
− Edelleen, kaikista selvityksistä huolimatta, olen sitä mieltä, että Suomessa tehty päätös eläkeiän nostamisesta oli viimeinen ”niitti”, jolla betonoitiin pysyvä työttömyys ja varsinkin nuorten työttömyys Suomeen. Tämän kanssa kunnat saavat painia vuosi toisensa jälkeen. Korkeat työttömyysluvut ja työttömyyssakkojen maksut yhdessä veromarkkojen vähenemisen kanssa ajavat kuntia taloudelliseen ahdinkoon jonka seurauksena kaupungin reuna-alueetvähitellen autioituvat palvelujen karsimisen seurauksena.
Porin ongelmat ovat Heinosen mukaan työttömyys, talous, rohkeuden puute ja se, että päättäjien vilkaisu ulos ikkunasta kuntalaisiin päin unohtuu hetkittäin.
− Vasemmistoliitto ja sen arvomaailma sekä tavoitteet käyvät yksiin omien ajatusteni ja periaatteitteni kanssa. Haluaisin vaikuttaa näiden arvojen ja periaatteiden kautta Porin talouden pitoon, ja tulevaan Soteen sekä maakuntauudistukseen. Haluaisin vaikuttaa erityisesti ihmisille tarjottaviin terveyspalveluihin, niin ettei hinta tai hoitopaikan sijainti ole esteenä hyvän, laadukkaan hoidon saatavuudelle. Vaikuttaa kaikkeen, jolla on vaikutusta meidän tavallisten ihmisten arkeen, pyhään, ja näiden sujumiseen.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 203