Tuuli vie mennessään

Tuuli vie mennessään

Pikkujoulupukin (lobbareiden) käytyä valtuusto ottaa jo hylätyn kaavan käsittelyyn. Isommat tuulimyllyt ovat alle kilometrin etäisyydellä asutuksesta. Joulupukin tuotua lahjat on valtuuston päätettävänä tuulivoimakaava. Kuinka tämä on mahdollista?

Kohulla tehdyssä Pori-sopimuksessa sanatarkasti lukee: ”Kaikessa kaavoituksessa otetaan huomioon asukkaiden hyvinvointi-, terveys- sekä ympäristönäkökohdat.”

Onko sopimuksella mitään merkitystä lahjojen jälkeen? Voidaanko asukkaiden hyvinvointi-, terveys- sekä ympäristönäkökohdat ohittaa jollain epävarmoilla tilapäisillä työllisyyslupauksilla ja samalla aiheuttaa asukkaille elinikäisen haitan? Kannatan uusiutuvan energian tuotannon tukemista, jos sitä käytetään kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Meneekö tuki suurimmilta osiltaan tuulivoiman rakentajien, omistajien ja maansa vuokranneiden tilipussin lihottamiseen? Tähän viittaa lobbareiden innokkuus ja rahankäyttö tavoitteensa saavuttamiseksi. Tuulivoima saa tukea enemmän mitä sähkön markkinahinta on, eli tuottaja saa markkinahinnan ja sen päälle yli markkinahinnan tukea.

Ihmetyttää tuulimyllypuistojen kaavoitus. Porissakin parhaat ”paikat” kaavoituksessa osuu aina tietyille tahoille.

Teuvo-Jukka Urho
varavaltuutettu
Vasemmistoliitto