Vähemmän päälliköitä, enemmän tekijöitä

Timo Salsoila toimii koulunkäyntiohjaajana Meri-Porin yhteiskoululla. Hän on myös alakohtainen luottamusmies.
− Lähdin ehdokkaaksi, koska pyydettiin. Kun on työssään nähnyt ja kuullut paljon kaikenlaista, on herännyt kysymys voisiko asiat tehdä yksinkertaisemmin ja enemmän ihmisiä huomioiden.
Yksi esimerkki on kuuluista digiloikka, joka pitäisi ottaa.
− Eikö ensin pitäisi tehdä selkeä linja mitä se on, mitkä taidot pitää oppia? Eikö sitten pitäisi kouluttaa opettajat opettamaan nämä taidot? Ja eikö tässäkin asiassa pitäisi jotenkin huomioida ihmisten, niin opettajien kuin oppilaidenkin, erilaisuus? Oppilailla on hyvin erilaiset taidot, toinen osaa opettajaansakin enemmän ja toista ei tietokone voisi vähempää kiinnostaa.

Yhteinen punainen lanka

Timo Salsoila on sitoutumaton Vasemmistoliiton listalla.
− Vasemmistoliitto koska sieltä ovat ne ihmiset, joiden kanssa löytyy se yhteinen, positiivinen punainen lanka ajatuksille ja teoille.

Liian iso organisaatio

Porin suurin ongelma Salsoilan mielestä on liian iso organisaatio.
− Vähemmän virkamiespäättäjiä, etteivät asiat loputtomasti vain kierrä johtajan tai johtajan assistentin tai johtajan assistentin sihteerin pöydillä. Selkeyttä ja läpinäkyvyyttä kaikentasoiseen päätöksentekoon. Pienempi organisaatio myös selkeyttäisi ihmisten työnkuvia.
Opetustyössä aivan samoin kuin perusturvan puolella kaivattaisiin Timo Salsoilan mielestä lisää tekeviä käsiä.
− Vähemmän päälliköitä, enemmän tekijöitä. Siihen haluaisin vaikuttaa. Henkilömitoitukseen ja työturvallisuuteen. Sitä kautta vaikutettaisiin myös ihmisten jaksamiseen työssään.

Väärä paikka säästämiselle

Timo Salsoila näkee työssään mitä aiheuttavat säästöt. Mitä aiheuttaa erityiskoulun alasajo, integraatio, kun henkilökuntaa ei ole tarpeeksi.
− Meillä on hieno iso koulu, se toimii hyvin. Mutta ne ongelmat tulevat näkyviin siellä ruohonjuuritasolla,  missä oppilas hyötyisi, jos olisi enemmän aikuisia apuna ja tukena. Ja sinne ruohonjuuritasolle, sinne haluaisin vaikuttaa niin, että tulevaisuus tässä kaupungissa olisi parempi, kaikille. Myös heille, jotka jossain kohdassa matkaa tarvitsevat erityisesti apua tai tukea. Kaikkein kalleinta yhteiskunnalle on säästää lasten ja nuorten kohdalla. Se on niin paljon kalliimpaa ja vaikeampaa korjata vaurioita kuin ennaltaehkäistä niitä.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 231