Valta ihmisille, ei virkamiehille

Jarno Valtonen on ollut pitkään kulttuurilautakunnan ja nyt sivistyslautakunnan jäsen.  Hän työskentelee elokuvateatterissa. Hänellä on siis kulttuuriin kaksi hyvinkin erilaista näkökulmaa. Samoin koulutukseen. Hänellä on akateeminen tutkinto, mutta lautakuntatyössä hän pääsee takaisin sinne ruohonjuuritasolle, ihan pikkuisenkin ihmisen maailmaan.
Ehdokkuuteen kuntavaaleissa vaikutti Jarno Valtosen mielestä kuitenkin valtakunnallinen ja paikallinen tilanne.
− 90-luvun lamasta asti on purettu hyvinvointiyhteiskuntaa, kun oikeistolaiset tuulet ovat puhaltaneet. Nyt tuntuu jo siltä, ettei millään ole väliä. Yhteiskunta on vain markkinavoimien temmellyskenttä, hyviä julkisia palveluja yksityistetään. Porin älytön lomautusrumba, oli vain osa liberaalien markkinaideologiaa, jossa ei ole järki ollenkaan mukana.
Valtosen mukaan tilanne syö miestä.
− On iso joukko ihmisiä, jotka vain järkyttyneinä ottavat vastaan sen, mitä tuleman pitää. He odottavat, että tulisi joku, joka nousisi vastarintaan. Suunnan on muututtava nyt, on tehtävä se, mitä vielä on tehtävissä.

Missä on tulevaisuus?

Porin päättäjillä ei Valtosen mukaan ole minkäänlaista visiota tulevaisuuteen.
− Toki strategioita on, mutta ne kaivetaan esiin, jos ne sattuvat sopimaan virkamiespäätöksiin. Hallintokunnat vetävät eri suuntiin, sen sijaan että olisi yhteinen päämäärä, mitä kohti mennään.
Valtonen kaivaisi esiin Jokikeskus-hankkeen.
− Porin Jokikeskus on laaja-alainen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on jokiympäristön vetovoiman ja käytön kehittäminen. Se laitettiin alkuun 2010 ja haudattu sittemmin jonnekin tulevaisuuteen. Väitän, että rahoitus hankkeeseen olisi järjestettävissä, mikäli vain löytyy tahtoa ja rohkeutta. Pori kuitenkin tunnetaan tapahtuma – ja kulttuurikaupunkina, kansallisesti ja jopa ylikansallisesti – miksi tällaista ei käytetä hyväksi, koska se toisi työtä, asukkaita, turisteja, tapahtumia. Puhumattakaan siitä, miten kulttuuri tutkitusti vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin.
Jarno Valtonen puhuu alakulttuureista, joita Porista löytyy. Persoonallista, erityistä osaamista, taitoa ja tietoa.
− Voimavaroja on, ne elävät nyt maan alla, kun julkishallinnon avulla ne voisi nostaa esiin. Ne voisivat olla mukana luomassa Porille persoonallista imagoa. On valitettavaa, että niin paljon täällä tehdään ja paljon tapahtuu, se ei vain näy isoille massoille.

Johdonmukaisesti, oikeudenmukaisesti

Jarno Valtonen on ollut Vasemmistoliiton jäsen jo parinkymmenen vuoden ajan. Hänen mielestää puolue on johdonmukaisesti aina ollut ihmisen puolella, sen pienenkin.
− Oikeudenmukaisuus on itselle tärkeää. Ihan niin kuin rakentava kehittäminen, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen.  Valta pitää saada vain takaisin ihmisille, nyt se on virkamiehillä. Valta ihmisille niin, että tulevaisuuden visio on meidän tekemä, meidän näköinen.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 240