25. toukokuuta 2018

Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat jalkautuvat eri puolilla
Poria tapahtumiin, joissa voit tavata ja tentata ehdokkaita.
Tule mukaan kertomaan mielipiteesi Porin kehittämisestä,
oman asuinalueesi ajankohtaisista asioista ja tarpeista.

SAMPOLASSA
*Sunnuntai 19.3. Itä-Porin yhdistys Sampolassa vaalityössä klo 13-15
Mukana paikallisia ehdokkaita, ja tarjolla makkaraa, mehua,
pipareita, ilmapalloja. Lapsille myös poniajelua- ja ratsastusta.
Kysely alueen kehittämisestä, vastaajien kesken arvotaan
5 kpl 20€ arvoisia lahjakortteja lähikauppaan.

PORKASSA
*Sunnuntai 26.3. Itä-Porin yhdistys Porkassa vaalityössä klo 13-15
Mukana paikallisia ehdokkaita, ja tarjolla  makkaraa, mehua,
pipareita sekä ilmapalloja.

EETUNAUKIOLLA
*Lauantai 25.3. Porin Vasemmistoliitto Eetunaukiolla vaalityössä klo 11-13
*Lauantai 1.4. Porin Vasemmistoliitto Eetunaukiolla vaalityössä klo 11-13
*Lauantai 8.4. Porin Vasemmistoliitto Eetunaukiolla vaalityössä klo 11-13 
Mukana kaikissa tapahtumissa paikallisia ehdokkaita, ja tarjolla  makkaraa,
mehua,  pipareita sekä ilmapalloja.

PIHLAVASSA
*Sunnuntai 2.4. Pihlavan yhdistys Pihlavassa vaalityössä klo 12-14 Pihlavan
K-Marketin pihassa.  Mukana paikallisia ehdokkaita, ja tarjolla  makkaraa,
mehua, pipareita sekä ilmapalloja.

Janne Kangas on lavialainen rakennusalan yrittäjä.
− Oman kaupungin asiat kiinnostavat.  Jos omalta osaltani pystyn vaikuttamaan ja ideoimaan mahdollisimman hyvän paikan asua ja yrittää, olen valmis toimimaan. Politiikasta en ole koskaan mitään ymmärtänyt, eikä sitä ole minulta vaadittukaan. Olen aina voinut olla oma itseni ja tuoda ajatukseni pöydälle.

Janne Kangas on Lavian yrittäjien puheenjohtaja,  Satakunnan yrittäjien hallituksen jäsen , Lavia toimikunnan jäsen,  ja ollut aiemmin joukkoliikennelautakunnan jäsen sekä entisen Lavian kunnan kunnanvaltuutettu.
− Porissa on turhan raskas hallinto. Työryhmät, lautakunnat jne. eivät toimi yhteistyössä saman päämäärän hyväksi,  ja toiminta on hyvin lyhytkatseista, pitkäjänteisyys puuttuu. Kaupungin kehittämisessä reuna-alueet tahtovat unohtua.
Koska Janne Kangas on yrittäjä, hänellä on näkökulmaa elinkeinopolitiikkaan.
− Kyllä se painopiste pitäisi olla teoissa, ei sanoissa. Niin asioita saataisiin oikeasti eteenpäin.
Toinen asia, mihin Janne Kangas haluaa kiinnittää huomiota ovat koulut ja tulevaisuus.
– Koulujen pitää olla lähellä kaikille eikä luoda liian isoja ryhmiä luokkiin. Panostetaan opetukseen, koska sillä tehdään tulevaisuuden tekijöitä.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 207

Yhteisistä asioistamme päättää aina joku. Miksen siis minäkin osallistuisi sen sijaan, että antaisin muiden päättää puolestani, kysyy Raisa Ranta.
Hän liittyi jo lukioaikana ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöihin ja myöhemmin Vasemmistonuoriin, ehkä idealistisempana kuin nykyisin, mutta edelleen syyt ovat samat.
− Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, se että huolehditaan ihmisistä sekä ympäristöstä, tasa-arvoisesti.
Raisa Ranta on kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu ja Vasemmistoliiton puoluevaltuutettu.
− Erityisen viimeiset kaksi vuotta kaupunginhallituksessa on ollut varsinainen näköalapaikka kaupungin toimintaan. Nyt on meneillään todella paljon isoja asioita ja muutoksia, sekä hyviä että huonoja.

Yhteistyössä

Raisa Ranta nostaa esiin työllisyyden hoitamisen.
− Kaupunki ei voi määrätä tänne yrityksiä, mutta uusien toimijoiden saamiseksi pitää tehdä nykyistä enemmän töitä. Lisäksi meidän on pidettävä infra kunnossa, huomioitava yritykset kaavoituksessa ja huolehdittava koulutuksen avulla, että ammattitaitoista työvoimaa on saatavilla. Myös kaupungin hankinnoissa tulee huomioida paikalliset toimijat esimerkiksi pilkkomalla hankinnat pienempiin osiin sekä painottamalla työllistämis- ja ympäristökriteereitä. Toisaalta kaupungilla pitää olla resurssit ja työkalut myös työttömyyden hoitamiseen järjestämällä palkkatukityötä ja tarvittaessa kuntouttavaa työtoimintaa. Työllisyyskysymyksiä pitää ratkoa yhdessä muiden kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa, yksin kaupunki ei siihen pysty.

Uusiakin keinoja

Raisa Ranta ei näe järkeä syyllistämisessä, sillä ei työttömyyttä ainakaan ratkaista:
− Yhtään uutta työpaikkaa ei synny työttömiä rankaisemalla ja syyllistämällä. Sen sijaan on koottava kaikki tahot yhteistyöhön luomaan uusia työpaikkoja ja jakamaan nykyistä työtaakkaa laajemmin. Olemme ehdottaneet kokeiltavaksi 6 tunnin työpäivää, ja uskomme, että esimerkiksi vanhemmat työntekijät voisivat tarjoukseen tarttuakin, jos se olisi mahdollista. Näin luotaisiin nuorille työpaikkoja. Vaikka tähän tarvittaisiin kaupungin tukea, tulisi se kuitenkin halvemmaksi kuin esimerkiksi Kelan sakkomaksut pitkäaikaistyöttömien osalta.

Ei hivuttamallakaan

Raisa Ranta ei hyväksy palveluiden ”yksityistämis-yhtiöittämis-hivutusta”.
−  Annetaan ymmärtää, että se olisi välttämätöntä ja kannattavampaa. Se ei ole totta. Kun peruspalvelut yhtiöitetään, ei niitä pystytä enää valvomaan ja aikaa myöten myös kustannukset karkaavat. Julkiset palvelut ulkoistetaan edullisesti, mutta myöhemmin palveluita karsitaan ja hinnat nousevat. Työterveyshuollon kohdalla vahinko ehti jo tapahtua ja sote-uudistuksen myötä näitä tulee lisää.

Miltä se köyhän kukkarossa tuntuu?

Köyhyysvaikutusten arviointi on Raisa Rannan mielestä asia, joka pitäisi ottaa Porissa käyttöön.
− Jos se olisi automaattista, se ei leimaisi. Eli päätettävien asioiden kohdalla arvioitaisiin se, miten se vaikuttaa pienituloisimpiin kaupunkilaisiin. Ihan samalla tavalla kuin arvioimme esimerkiksi päätösten yritysvaikutuksia, arvioisimme sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia niiden näkökulmasta, joilla on vaikeinta. Siten voisimme ainakin herättää päättäjiä ja virkamiehiä ajattelemaan sitä, miten ne päätökset käytännössä vaikuttavat ihmisten elämään.
− Valtuustossa ei istu montaa köyhää tai työtöntä, mutta heidänkin asioistaan siellä päätetään.

Maksuton päivähoito kaikille

Vasemmistoliitto ajaa maksutonta varhaiskasvatusta ja subjektiivista päivähoito-oikeutta.
− Olemme laskeneet, että se olisi tässä kaupungissa mahdollista, vaikka valtionkin olisi syytä osallistua kustannuksiin. Kaikilla lapsilla tulee olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen, se lisää tasa-arvoa sekä lasten että vanhempien kesken. Varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus, mutta samalla voidaan purkaa töihin paluun kannustinloukkuja. Porilla olisi tässä mahdollisuus olla edelläkävijä ja saada positiivista mainetta lasten kaupunkina.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 228

Daniel Nagy haluaisi vaikuttaa Porin keskustelukulttuuriin.
− Haluaisin edistää keskustelevuutta. Että ihmiset kokisivat voivansa vaikuttaa ympäristöönsä, voisivat rakentaa keskustelun avulla parempaa ympäristöä ja lisätä hyvinvointia.
Daniel Nagy on toiminut kahdeksan vuotta kaavoitusarkkitehtinä Porin kaupungin palveluksessa ja tällä hetkellä hakee uusia haasteita saman työn parissa yksityisen työnantajan luona.
− Minua huolestuttavat muutokset, jotka näkyvät valtakunnan tasolla. Päättäjien tekemisissä näkyy nyt eri tyyli kuin mitä on totuttu näkemään, minkälaisena Suomi on nähty esimerkiksi Euroopassa. Että täällä on tasavertaiset mahdollisuudet kaikilla vaikka edetä, opiskella… Nyt mahdollisuudet näyttävät murenevan.

Ei ääripäitä vastakkain

Daniel Nagy on paluumuuttaja. Hänen äitinsä on suomalainen. Hän on aina tuntenut ylpeyttä suomalaisuudesta, ja kertoo tuntevansa myös kiitollisuutta siitä, että on voinut asettua Suomeen ja edetä täällä.
− Vielä Berliinin muurin murtumisen aikaan Euroopassa vallitsi myönteinen, erilaisuudesta kiinnostunut ilmapiiri. Nyt perspektiivi on muuttunut. Proaktiivisesta on vaihdettu reaktiiviseen ajatteluun, ja uhkiin reagointiin.
Silti Daniel Nagy on vakuuttunut siitä, että ihminen voi vaikuttaa omaan elinpiiriinsä. Ja vaikuttamisen kautta ihminen on myös valmis puolustamaan arvojaan.
− Olisi parempi keskustella kuin asettaa ääripäät vastakkain. Avoin keskusteleminen olisi oikea tapa vaikuttaa. Emme hyödy mitään poteroiden kaivamisesta, ei siitä, että olemme poliittisesti asemoituja.
Daniel Nagy kertoo mielipiteistään Satakunnan Työn kokoustilassa. Aiheeksi nousee Vasemmistoliiton merkitys ja mahdollisuus.
− Vasemmistoliitolla on hyvät edellytykset uusiutua monipuolistuvan kannattajakuntansa kautta. Mutta entisen itäblokin maasta tänne muuttaneena en olisi ikinä uskonut, että joskus puhun yhteiskunnalliseen muutokseen vaikuttamisesta näin istuen Leninin päätä esittävän patsaan vieressä, Daniel Nagy, hieman kiusaantuneena hymyilee.

Avartaminen tekee hyvää

Daniel Nagy haluaa poistaa sisäänkääntyneisyyttä, avartaa katsantokantoja, lisätä vuorovaikutusta ja kannustaa ihmisiä mukaan uskomaan vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Hän on valmis antamaan oman tietotaitonsa ja näkemyksensä kaupunkilaisten käyttöön.
Daniel Nagy toimi Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n hallituksessa nelisen vuotta ja on ollut mukana edistämässä myös Suomen ja entisen kotimaansa Unkarinvälistä kulttuuriyhteistyötä.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 223

Sähköasentaja Jarmo Koskinen on juuri jättämässä työuransa Porin kaupungin Palveluliikelaitoksen palveluksessa ja siirtymässä eläkkeelle.
Hänellä on selkeä näkökulma siihen, mitä on vikana nykypäivänä ja mitä pitäisi tehdä.
− Työntekijät kunniaan.  Organisaatiomuutos toisensa perään ei tee mitään muuta kuin rassaa työntekijöitä. Kokoomuksen Vasamahan lähtee siitä, että väkeä on liikaa, että ollaan vaan kunnan elättejä. Nyt näyttää silta, että kaupungin teknistä palvelukeskusta ollaan pienimässä kokoomuksen taholta.
Jarmo Koskisen on vaikea kestää arvostelua, joka perustuu tietämättömyyteen, siis että kunnan oman työn laatu olisi huonoa ja ukot vaan nojailee työpaikallaan.
−Tervetuloa katsomaan Maantiekadun terveyskeskuksen uudistustyötä, joka pääosin tehtiin kunnan omana työnä. Laatu on korkea ja aikataulussa pysyttiin. Kyllä tällaiset omat palvelut on säilytettävä tai saadaan kalliisti maksaa, kun kaikki teetetään yksityisin voimin. Ihan niinkuin terveyspalvelut pitää olla kaikille, vanhuspalvelut ja varhaiskasvatus. Eikä työntekijöitä saa vetää niin tiukoille, ettei mitään inhimillisyyttä  ja jaksamista enää pysty työssään osoittamaan.
Jarmo Koskinen on sitä mieltä, että hänen työnsä on tehty. Mutta hän on vakuuttunut siitä, että kaupungin työntekijät, ne tekevät kädet, ne tekevät parhaansa. Ne kantavat vastuunsa ja murehtivat, kun palveluja heikennetään.

Kuppaajien kumartelua

Koskisen mielestä Porin poliittinen johto kumartaa kuppaajia. Esimerkiksi hän nostaa Lammin tuulipuiston suunnitelmat.
−  Eikö se ole jo nähty mihin se tie vie. Rahalla ei ole moraalia.
Mutta työpaikkoja Poriin tarvitaan, siitä on Koskinenkin samaa mieltä.
− Juu, Luukkonen on saanut tänne tomaattitarhan. Hieno juttu, mutta vähän muutakin varmaan olisi jo pitänyt saada. Porissa on kaikki edellytykset luoda uusia työpaikkoja, joita tänne ehdottomasti tarvitaan. Meillä on satama, lentokenttä, oikealla kaavoituksella tontteja.  Tällä saralla elinkeinopolitiikasta vastuussa olevien pitää toimia kovemmin.
Siitä on Koskisen mielestä pidettävä kiinni, ettei peruspalveluja yhtään saa huonontaa.
− Sotessa  raha voi mennä sinne yksityisiin palveluihin, mutta ihmiset käyttää näitä peruspalveluja ja niihin pitää olla pääsy kaikilla ja niihin pitää satsata. Peruspalvelut pitää olla ihmisille yhteiskunnan järjestämiä. Yksityiset palveluntarjoaja-yritykset toimivat vain voiton tavoittelun pohjalta, ne eivät toimi hyväntekeväisyyden pohjalta. Nykyinen ja tuleva suuntaus päätöksenteossa näyttää vievän päätöksenteon pois Suomen kansalta.
Joukossa voimaa

Jarmo Koskinen on ollut nuoresta asti vasemmistolainen.
− Siitä se taisi lähteä, että otin osaa solidaarisuustoimintaan. Iso askel oli Chile solidaarisuus-liike 70-luvun alussa. Se johti minut silloiseen vasemmiston nuorisoliikkeeseen. Vasemmistoliitto on valintani. Siitäkin huolimatta, että sitä joskus kritisoinkin.
− Minä olen realisti omien vaikuttamisenmahdollisuuksien suhteen, mutta haluan olla mukana, kannustamassa ja tukena. Kyllä minä peräänkuulutan nyt ihmisissä sellaista taisteluhenkeä, ei sitä parane kaikkea vaan hiljaa hyväksyä. Ihan niin kuin ennenkin, joukolla vaikuttamaan!

Sanotaan EI!

Jarmo Koskinen kiteyttää ajatuksensa lauseeseen Pori porilaisille!
− Sanotaan ei poliittisille keinottelijoille, sanotaan ei kunnallisten toimintojen yksityistämisille, sanotaan ei yksityisille voitontavoittelijoille.

Pyrinnön miehiä

Jarmo Koskisen luottamustoimet liittyvät koko perheen urheiluharrastuksiin, hän on mukana kahdessa urheiluseurassa.  Ja edelleen hän eläkepäivinäänkin tulee jatkamaan kaikenlaista toimintaa Pyrinnön hyväksi, kuten tähänkin asti.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 213

Porin kaupungin Palveluliikelaitoksen palveluksessa  oleva Marko Vidlund  päätti ryhtyä ehdokkaaksi herätelläkseen tuttavapiirin ”nukkuvien puolueen jäseniä”.
− Vasemmistoliitto, sitä ennen SKDL, on minulle ollut aina selvä valinta. Vasemmistoliitto on ainoa selkeä työväenpuolue.

Asiat tärkeysjärjestykseen

Marko Vidlundin mielestä Porin kaupungin yhteisten varojen käyttö ei useinkaan ole kohdistettu oikein.
− Ei siten, miten minä asioita laittaisin tärkeysjärjestykseen. Minulle tärkeimpiä ovat lasten ja nuorten koulunkäynti sekä harrastusmahdollisuudet.
Toinen asia, mihin Marko Vidlund haluaisi kiinnitettävän huomiota, on yksityistäminen.
−  Kaupungin vastuulla olevat työt pitää hoitaa omana työnä, eikä ulkoistaa yksityisille toimijoille. Kunnan työntekijä on kunnon työntekijä.
Marko Vidlund on naimisissa ja hänellä on 11-vuotias poika. Harrastuksena on musiikki, erityisesti kitaran soittaminen.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 241

 

Matkailupalvelujen tuottaja Kirsi Lahtinen on PAMin Porin hotelli- ja ravintola-alan ammattiosasto 707 puheenjohtaja, PAMin valtuuston jäsen sekä Porin seudun paikallisyhdistyksen ja SAK:n aluetoiminnan jäsen sekä Porin kaupungin teknisen lautakunnan varajäsen.
− Minulle oli selvää, että lähden ehdokkaaksi, koska haluan vahvistaa vasemmistolaista aatetta ja saada vasemmiston äänen kuulumaan. Nuoresta asti vasemmiston aate on tuntunut hyvältä; että pidetään pienten puolta, toimitaan tasa-arvon puolesta, pidetään huolta ihmisistä ja luonnosta. Kun on tavallinen duunari, nämä arvot tuntuvat oikeilta.

Kokemus avaa silmät

Kirsi Lahtisen omainen on sairastunut alzheimeriin. Sen myötä on pitänyt tutustua paikalliseen vanhustenhuoltoon.
−  On käsittämätöntä, että tietoa on, mutta se on pirstaleina pitkin kaupunkia. Miksi ei voi olla yhtä paikkaa, jossa tieto olisi keskitetysti? Miksi esimerkiksi vanhusten palveluasunnoista ei ole kuvia? Että vanhuksen pitäisi sokkona hyväksyä uusi asuinympäristö ja koti, kun ei kaikkiin pääse edes tutustumaan. Eihän kukaan muukaan joudu näin tekemään.
Kukaan ei myöskään neuvo, jos et osaa itse kysyä. Mitään ennakointia ei ole olemassa, jos ja kun tilanne huononee. Näkemättä koko ihmistä joku jossain tekee päätöksiä mitä hoitoa tarvitaan.
−  Missä on kunnioitus, inhimillisyys ja ihmisyys? Miten käy heidän, joilla ei ole omaista apuna tai tukena?
Ei ole mikään ihme, että Kirsi Lahtinen haluaisi valtuutettuna vaikuttaa perusturvaan, peruspalveluihin ja jopa ravistella rakenteita niin, että ne olisivat inhimillisempiä.

Tehdään eikä meinata

Samaa linjaa hän haluaa jatkaa myös muissa asioissa.
−  Ihmisten asiat ovat usein niin pieniä. Voisiko bussiaikataulut sovittaa yhteen ison työpaikan työaikojen kanssa? Voisiko bussipysäkille tai kävelytien varteen saada penkin, niin jaksaisi paremmin kauppaan asti.
Voisiko kadunvarren rumat nokkoset ajaa pois vaikka kerran kesässä?
Kirsi Lahtinen haluaa tehdä aloitteen, että kaupunginvaltuusto lähtee tornistaan ja kiertää vaikka kerran vuodessa kaikki asuinalueet, tapaa ihmisiä heidän omassa elinympäristössä ja pystyy tekemään pienet, käytännön asioita koskevat päätökset heti, niin että se tarvittava penkki tulee,  eikä asia kerry vain kymmenensenttiseksi paperipinoksi jonkun pöydälle.
− Jos kaupungilla ei ole rahaa tehdä kaikkea tarvittavaa, järjestetään talkoita. Kaupunki tuo välineet ja alueen ihmiset tulevat hommiin. Äkkiäkö siinä puskat kaatuu tai uudet istutetaan.  Muutetaan puheet teoiksi ja luodaan hyvinvointia sitä kautta.

Töitä riittää

Kirsi Lahtinen ei halua mennä sote-suojan varjoon.
−  Se on nyt niin helppo vedota siihen, että sote tulee ja muuttaa kaiken. Ei se niin käy. Valtuutettujen pitää silti kantaa huolta kouluasioista, varhaiskasvatuksesta, maankäytöstä, kaavoituksesta, infrasta, elinkeinoelämästä – ja entäs sen kaiken soten valvonta? Ei se sote ihmisten ongelmia ratkaise, ei tuo bussia kulkemaan, ei siivoa puistoa, ei rakenna tietä. Eikä pidä huolta lasten kouluista ja koulumatkoista. Kyllä meille työtä riittää edelleen, kun vaan ryhdytään sitä yhdessä tekemään!

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 216

Tapio Kivioja on rohkea mies. Hän nousee seisomaan ja ilmoittaa olevansa köyhä. Kertoo, että hänellä on paljon kokemusta köyhyydestä. Että hänen tuttavapiirissään on monia ihmisiä, joille toimeentulo on todella vaikeaa. Että vielä eläkkeelläkin pitää tehdä kaikenlaista työtä, että pärjää. Ihan vain niistä tavallisista, arkipäiväisistä menoista.
Tapio Kivioja on kyllästynyt siihen, että aina ja kaikessa mennään varakkaiden ihmisten ehdoilla. Vasemmistoliitosta hän on löytänyt ainoan paikan, jossa pienituloisiakin ajatellaan. Siellä ollaan hänen mielestään sitkeitä, jaksetaan ajaa oikeita asioita.
Tapio Kivioja on sitä mieltä, että nykyistä eduskuntaa ei saisi päästää päättämään mistään asioista.

Kun rahat ei riitä

Porissakin pitäisi Tapio Kiviojan mukaan meno muuttua.
− Siksi nyt jokaisen pienituloisen ihmisen pitää lähteä äänestämään. Että lakkaisi tämä maksujen ja hintojen korotukset. Terveydenhoitomaksut ovat köyhälle ihmiselle liian suuria. Ei siinä auta sotet eikä muut sotkut, kun rahat ei vaan riitä. Kun koko ajan maksuja korotetaan, on sitten kysymys terveydenhoidosta, sähköstä, vedestä, bussimaksuista – ei ne pysy vähävaraiset tässä enää edes juosten perässä.
Miksi, Tapio Kivioja kysyy, ei ajatella asioita ennalta?
− Sanotaan nyt vaikka eläkeläisten liikuntapaikkamaksut. Jos eläkeläisellä olisi varaa käydä vaikka säännöllisesti uimahallissa, säästyisi ehkä isojakin summia sieltä terveydenhuollosta.
Mutta kateus se vie sillinkin köyhän suusta.
− Nyt pitäisi kaikkien pienituloisten myös pitää yhteyttä ehdokkaisiin, kysellä, vaatia vastauksia ja kuulla ajatuksia. Ja äänestää. Että valituksi tulisivat oikeat ihmiset. Että ehdokkaat tietäisivät mitä ihmiset oikeasti ajattelevat, mitä tarvitsevat päätöksentekijöiltä.

Tätä ehdokasta voit äänestää numerolla 211