Rauman kaupunki ja kauppakeskuskaava

Tapio Ailasmaa

Rauma on jo pitkään suunnitellut kauppakeskuksen rakentamista nykyisen Tarvontorin, linja-autoaseman ja Sokoksen tonteille. Kaava on hyväksytty jo kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla esteellinen jäsen osallistui kaavan käsittelyyn, ja se palautettiin uuteen valmisteluun. Esitin jo silloin, että tehdään tästä sellainen kaava, jonka myös Museovirasto ja kaikki muut tahot voivat hyväksyä.

Niin ei tehty, ja nyt on sama kaava taas Turun hallinto-oikeudessa . Siitä on tehty neljä valitusta, joista kaupunginhallitus antoi maanantaina lausunnon. Rauma kiistää kaikki valitukset aiheettomina. Katsoin kaupunginhallituksessa, että Rauma ei voi hyväksyä kauppakeskuskaavaa, joka pakottaa Museoviraston – Suomen valtion – tekemään Unescolle vaarantamisilmoituksen maailmanperintökohteesta.

Rauma on siis kaavoittanut Museoviraston mielestä aivan liian massiivisen kauppakeskuksen Vanhan Rauman suojavyöhykkeelle. Maailmanperintökohde on erittäin arvostettu kansainvälinen status. Jokaisella kohteella tulee olla suojavyöhyke, johon suunniteltu maankäyttö tulee sopeuttaa. Sopeuttaminen pitää tehdä niin, ettei maailmanperintökohteen asema vaarannu. Niin on käynyt 55 maailmanperintökohteen 34 maassa (lähimmät Britanniassa ja Kosovossa), ja asema on otettu pois ainakin kahdelta (luonnonsuojelualue Omanissa ja kaupunkimaisema Saksan Dresdenissä).

Vanha Rauma on kaupungillemme tärkeä asia. Meidän ei pidä millään toimilla vaarantaa sen asemaa. Näyttää siltä, että nyt olemme sen tehneet. Rauma ei tunnu ymmärtävän koko suojavyöhykettä ja sen tarkoitusta, puhuu vastineissaan, että ”länsirannan asemakaavan mahdollistama rakentaminen vastaa massoitteluiltaan ja korkeuksiltaan uudemman ydinkeskusta-alueen muuta toteutunutta rakentamista”. Sillä tarkoitetaan Tehtaankatua, Karjalankatua ja Tuulensuuta.

Miten tästä eteenpäin? Ei voi muuta kuin odottaa, että Turun hallinto-oikeus toteaa laaditun kaavan lainvastaiseksi ja palauttaa sen Raumalle uuteen käsittelyyn. Siinä on mielestäni on nykyiset liikerakennukset pidettävä uuden pienemmän kauppakeskuksen pohjana.

Kenenkään etu ei todellakaan ole pitää vuosikausia nykyistä tonttia rakentamattomana. Rauma tarvitsee Rauman näköisen kauppakeskuksen ja elävänä säilyvän Vanhan Rauman suojavyöhykkeineen.

Tapio Ailasmaa
Rauma