Elämän leipä Ry – vähävaraisten kaupunkilaisten pelastaja

Käsitykseni hyvinvointivaltiosta romuttuu viimeistään nyt, kun kävin tutustumassa Elämän Leipä Ry:n toimintaan, sekä kuulemaan leipäjonojen karun surullista todellisuutta.
Sain haastatella paikan esimiestä, Anne Hiltusta, sekä kahta muuta henkilökuntaan kuuluvaa. Eläkkeellä oleva rouva kertoi ihailtavasti toiminnasta, sekä ajasta kun hän itse kävi leipäjonossa, josta sai kimmokkeen ryhtyä vapaaehtoiseksi. Hänen tavoin, nykyään leipäjonoissa käy paljon ikäihmisiä, mutta myös joka ikä- ja sosiaaliluokasta riittää avun tarvitsijoita. Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan ruokakassin saamisesta, vaan se on myös sosiaalinen kohtaamispaikka, jota erityisesti iäkkäät ihmiset odottavat. Sillä se on usealle ainoa kontakti viikon aikana kodin ulkopuoliseen elämään. Tämän vuoksi monet tulevat jopa puolitoista tuntia aikaisemmin.
Toiminnan mahdollistaa 20 kauppiaita, joiden sydän on toiminnassa mukana. Sen huomaa muun muassa siitä vaivasta, jonka kauppiaat ovat valmiita näkemään. He pakastavat lihatuotteet taatakseen sen tuoreuden. Suurin toiminnan mahdollistaja on Porin kaupunki, jonka vuotuinen avustus on noin 19 000 euroa tänä vuonna. Esimies Anne Hiltusen mukaan avustus saisi olla suurempi, sillä tuo summa riittää käytännössä vain toimitilojen vuokramenoihin sekä auton käyttökustannuksiin. Toiminnan jatkuvuus on uhattuna joka vuosi, vaikka avun tarvitsijoiden määrä kasvaa vuosi vuodelta. Kaupungin tulisi ottaa huomioon avustuksen suuruus suhteutettuna avuntarvitsijoiden määrään sekä tehdä usean vuoden sopimuksia yhden vuoden sijaan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Etenkin kaupungin tulisi kasvattaa ensi vuoden avustusta, sillä toimeentulotuen siirto Kelaan tammikuussa ei sujunut ilman vakavia ongelmia, joka näkyi asiakasmäärän radikaalina kasvuna. Avustuksen pysyessä samana, ei tulevaisuudessa pystytä auttamaan kaikkia ruoka-apua tarvitsevia.
Elämän Leipä saa avustusta myös järjestämillään myyjäisillä, johon vapaaehtoiset työntekijät leipovat omakustanteisesti. Avustusta yhdistys saa myös yksityisiltä henkilöiltä, sekä asiakkaat saavat halutessaan jättää kolehtiin oman tukensa, jonka merkitystä ei sovi vähätellä, sillä asiakkaita on noin 200-300/ruokajakoa kohden.
Kaupungin ruokajaon lisäksi Elämän Leivällä on ruokajonoja muun muassa Pormestarinluodossa, Sampolassa sekä Pihlavassa. Näihin tilaisuuksiin kuuluu olennaisesti hengellinen osuus, jonka jälkeen asiakas saa ruokakassin.

Silja Arhinmäki 

Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokas 197