Terapian merkitys mielenterveys- ja päihdepalveluissa 

Porin kaupungin taloudellisen tilanteen huomioon ottaen, olisi ensiarvoisen tärkeää panostaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien terapiaan pääsyyn nykyisen lääkehoito ensin -mentaliteetin sijaan. Lääkehoidon kustannusten vaikutus kaupungin kokonais kustannuksiin on huomattavasti pienempi, mitä terapiasta koituvat, mutta pitkällä tähtäimellä ajateltuna tämä on säästöjen hakemista väärällä tavalla. Päättäjien lyhyt näköisyys mahdollistaa kuntoutumisen hidastumisen, osastojaksot psykiatrisessa sairaalassa, jonne pääsy pitkien jonojen täysin riittämättömien asiakaspaikkojen vuoksi hidastuu, josta on seurauksena sairaslomat. Työkyvyttömyys- tai sairas eläkkeelle joutumisesta puhumattakaan.
Lääkehoidon tarpeellisuutta ei kuitenkaan pidä jättää täysin huomiotta, sillä jotkin mielenterveysongelmat vaativat lääkehoitoa osaksi kokonaisvaltaista hoitoa. Pääpiste hoidon suunnittelussa sekä toteutuksessa tulisi aivan ehdottomasti suunnata terapiaan. Sillä terapiasta saavutettavilla tuloksilla, kaupunki säästää huomattavasti enemmän. Terapiaan pääsyä tulisi helpottaa terapeuttien määrää lisäämällä, eli kaupungin tulisi huomioida terapiakeskeisyys tulevan vuoden budjettia suunnitellessa ja kohdentaa nykyistä enemmän varojaan siihen. Terapian ollessa se ensimmäinen vaihtoehto, kuntoutuminen nopeutuu, mikä mahdollistaa ihmisen palaamisen työelämään ja sitä kautta veronmaksajaksi. Tällöin vältetään lääkehoidosta aiheutuvat entistä suuremmat lisäkustannukset, jos hoito toteutetaan puhtaasti lääkkeillä.
Silja Arhinmäki 
Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokas 197